Invalid slider ID or alias.

नीमच मंडी भाव 24/09/2021.

वीरधरा न्यूज़।नीमच@श्री रमेश रावत।

———————————
लहसुन नीमच मंडी भाव
ऊपर में ऊटी लहसुन लहसुन 11000 ₹ बिकी
ऊपर में देशी रियावन लहसुन लहसुन ₹ 7500 बिकी
ऊटी लहसुन
बढ़िया माल : 6500-8500
Avg. माल: 2500-5500
फुट माल: 2000-3000

देशी लहसुन
रियावन क़्वालिटी माल
स्पेशल मोटा माल : 6000-7500
बढ़िया फूल गोला माल : 4000-6000..
Avg.फूल गोला माल : 3500-4700..
लड्डू माल: 2700-4100
पूना लड्डू माल: 2500-3300
मीडियम माल: 2300-2700
Avg. मीडियम माल: 1500-2000
हल्का माल: 600-1400
आवक लगभग 12000 बोरी बिका

कलौंजी नीमच मण्डी भाव
ऊपर में बढ़िया माल 21600 ₹ बिका
प्रीमियम क़्वालिटी 21000 -21500 ₹
Avg.Best माल 20500 -21000 ₹
AVG.क़्वालिटी 20200 – 20500
चालू माल 19500-20200 ₹
आवक 600 बोरी

ईसबगोल नीमच मंडी भाव
इसबगोल ऊपर में 14000 ₹ बिका
सुपर मॉल 13300 से 13700
बेस्ट मॉल 12500 से 13300
एवरेज मॉल 11500 से 12500
आवक 650 बोरी
धनिया नीमच मंडी भाव
धनिया ऊपर में 7200 ₹ बिका
Avg माल 6200-6500₹
बदामी माल 6500 -6750 ₹
व्हाइट बदामी माल 6750-6800 ₹
ईगल माल 7000-7200 ₹
बेस्ट ईगल माल 7200 -7300₹
आवक 1500 बोरी

मैथी नीमच मंडी भाव
ऊपर में मैथा 7700 ₹ बीका
Avg. माल 6750-6850 ₹
बढ़िया बारीक.माल 6950- 7050 ₹
मैथा 7200 -7500 ₹
बढ़िया मैथा 7100 -7200 ₹
पुराना बढ़िया माल 7000 -7100 ₹
पुराना Avg.माल 6800 -7000 ₹
आवक 1400 बोरी

गेहूं नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया लोकवान गेहूँ 2300 ₹ बिका
ऊपर में बढ़िया मालवाराज गेहूँ 2200 ₹ बिका
ऊपर में बढ़िया टुकड़ी गेहूँ 2100 बिका
गेहूं लोकवान
बढिया माल 2100-2250 ₹
मीडियम क्वालिटी1975-2050 ₹ बिका
Avg. माल 1900-1925 ₹ बिका
चालू माल 1900-1910 ₹ बिका
टुकड़ी क़्वालिटी
बढ़िया टुकड़ी माल 2025-2100₹ बिका
मीडियम टुकड़ी माल 1975-2025 ₹ बिका

मालवराज क़्वालिटी
मालवराज बढ़िया माल ₹ 2100-2200 बिका
मालवराज Avg.क़्वालिटी माल ₹ 2000-2100 बिका
मील क़्वालिटी 1845-1860 ₹
लगभग आवक 5000 बोरी

मसुर नीमच मण्डी भाव
ऊपर में बढ़िया बारीक माल 6425 ₹ बिका
ऊपर में बढ़िया मोटा माल 6500 ₹ बिका
मोटा माल:-
बढ़िया माल 6400-6500 ₹
Avg. माल 6200 – 6400 ₹
चालू माल 5800 – 6200 ₹
आवक 125 बोरी

चना डालर नीमच मण्डी भाव
डालर ऊपर में 9020₹ बिका
बढ़िया 8500 से 9000
एवरेज 7300 से 8500
डंकी मॉल 6000 से 7300
आवक 150 बोरी

सोयाबीन नीमच मंडी भाव 9800₹
सोयाबीन ऊपर में 7800 ₹ बिका
बढ़िया माल 7000 – 7800 ₹
Avg.Best. माल। 6000 -6500 ₹
चालू माल 5000-5500 ₹
( लगभग आवक 500++ बोरी )

मक्का नीमच मंडी भाव
ऊपर में पिली मक्का 1675 ₹ बिका
बढ़िया माल 1600-1675 ₹
मीडियम माल 1500-1600 ₹ बिका
चालू माल ₹ बिका
आवक 50 बोरी

जो नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया माल 2,156 ₹ बिका
बढ़िया माल ₹ 2100-2150
Avg. माल 2000-2100 ₹
डंकी माल ₹
आवक 50 बोरी

मुंगफली नीमच मंडी भाव
पुरानी मुंगफली ऊपर मे बढ़िया माल 6400 ₹ बिका
नई आवक बोरी
पुराना माल :-
बढ़िया ठोस माल 5000-6000 ₹
Avg. Best माल 5700-5900 ₹
Avg.माल 5300-5600 ₹
आवक 200 बोरी

रायड़ा नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया माल 7790 ₹
बढ़िया माल 7500 -7750 ₹
Avg. माल 7400 -7500₹
चालू माल 7200 -7400 ₹
आवक 400 बोरी

प्याज नीमच मंडी भाव
ऊपर में नया बढ़िया मोटा एक्स्ट्रा माल 2300 ₹ बिका
मोटा माल 1900 – 2100 ₹
Avg.मोटा माल 1700- 1900 ₹
गोल्टा माल 1500 – 1700₹
गोल्टी माल 1000 – 1500 ₹
Avg.माल 800- 1000 ₹
आवक 500 बोरी

उड़द नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया पुराना उड़द 7000 ₹ माल बिका
नया बढ़िया उडद ऊपर में 6600 ₹
नया माल 6900 -7000 ₹ बिका
पुराना माल 6200 – 6500
बढ़िया माल 6700 – 6900 ₹
मीडियम Best. 6300-6700₹
Avg. माल 5900-6100 ₹
हल्का. माल 4100-5100
आवक नया 75 बोरी
आवक पुराना 10 बोरी

अलसी नीमच मंडी भाव
अलसी ऊपर में 8355 बिकी
बढ़िया माल 8200 -8300
Avg..माल 8000-8200
चालू माल: 7800-8000
आवक 200 बोरी
तारामीरा नीमच मंडी भाव
तारामीरा ऊपर में 6500 बिकी
बढ़िया माल 6500-6550
Avg. माल 6400-6450
व्यापारी संघ नीमच
आवक 00 बोरी
बाजार समान रहा

तिल्ली नीमच मंडी भाव
ऊपर में 10450 बिका
बढ़िया माल 10100 -10400
मीडियम माल 9600 -10100
Avg माल 9200-9600
हल्का माल 8000-8500
आवक 150 बोरी

अजवाईन नीमच मण्डी भाव
ऊपर में उनालू माल 13400 बिका
ऊपर में नया बढ़िया बोल्ड माल बिका
उनालू बढ़िया माल 13000 -13500
उनालू Avg.Best माल 11500-12200
उनालू Avg.माल 11500-12000
भूरा देशी माल 12000-12500
देशी Avg. माल 11800-12300
लाल बढ़िया माल 11000-11500
काला माल 10000-11000
आवक 300 बोरी
चना नीमच मण्डी भाव
ऊपर में विशाल चना 4994 बिका
ऊपर में कांटा चना 4850 बिका
विशाल चना
बढ़िया माल 4800 -4950
मीडियम माल 4700-4800
Avg. माल 4500-4700

कांटा चना
बढ़िया माल 4750 -4850
मीडियम क़्वालिटी 4675-4750
Avg. माल 4500-4650
डंकी माल 4250-4500
आवक 800 बोरी
बाजार समान रहा

मुंग नीमच मण्डी भाव
ऊपर में बढ़िया माल बिका
बढ़िया माल 5500 से 5900
Avg. माल 5400 से 5500
चालू माल 5200 से 5400
अवाक 00 बोरी

तुलसी बीज नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया माल 20950 बिका
प्रीमियम क्वालिटी 19000 से 20900
Avg.Best 18000 – 19000
AVG.माल 15000 – 18000
चालू माल 12000 -15000
————————————

Don`t copy text!