Invalid slider ID or alias.

नीमच मंडी भाव 02/09/2021.

वीरधरा न्यूज़।नीमच@श्री रमेश रावत।

लहसुन भाव
ऊपर में ऊटी लहसुन लहसुन बिकी
ऊपर में देशी लहसुन लहसुन ₹ 8400 बिकी
ऊटी लहसुन बढ़िया माल :
Avg. माल:
फुट माल: 2500-4500

देशी लहसुन स्पेशल मोटा माल : 6000-7000
फूल गोला माल : 5500-6000
लड्डू माल: 5000-5500
पूना लड्डू माल: 3800-4800
मीडियम माल: 3200-3700
Avg. मीडियम माल: 2600-3200
हल्का माल: 2000-2500
अवाक 15000 बोरी

कलौंजी भाव
ऊपर में बढ़िया माल 22800 बिका
प्रीमियम क़्वालिटी 22100 से 22800
Avg.Best माल 21500 से 22100
AVG.क़्वालिटी 20500 से 21500
चालू माल 19500 से 20200
अवाक 900 बोरी
बाजार 500 रु तेज रहा

ईसबगोल भाव
ऊपर में बढ़िया पैकेट माल 15000 बिका
बढ़िया पैकेट माल 13500 से 14500
सेमी पैकेट माल 12500 से 13500
Avg .माल 12000 से 12500
चालू .माल 11000 से 12000
अवाक 200 बोरी
बाजार 500 रु तेज रहा
]धनिया नीमच मंडी भाव
धनिया ऊपर में 7400 बिका
Avg माल 6000 से 6200
बदामी माल 6200 से 6500
व्हाइट बदामी माल 6500 से 6900
ईगल माल 7500 से 7600
बेस्ट ईगल माल 7300 से 7500
अवाक 1000 बोरी

मैथी भाव
ऊपर में मैथा 7050 बीका
Avg. माल 6000 -6500
बढ़िया बारीक.माल 6200 से 6400
मैथा 6800 से 7050
बढ़िया मैथा 6700 से 6800
पुराना बढ़िया माल 6300 से 6700
पुराना Avg.माल 6100 से 6500
अवाक 1200 बोरी
बाजार 100 रु नरम रहा
गेहूं नीमच मंडी भाव
ऊपर में बढ़िया लोकवान गेहूँ 2250 बिका
ऊपर में बढ़िया टुकड़ी गेहूँ 2100 बिका
गेहूं लोकवान :-
सुपर माल 2050 से 2100
बढिया माल 1850 से 2050
मीडियम क्वालिटी
अवाक 3700 बोरी

मसुर भाव
ऊपर में बढ़िया बारीक माल 7000 बिका
ऊपर में बढ़िया मोटा माल 6900 – 6920 बिका
बढ़िया माल 6700 से 6900
Avg. माल 6500 से 6700
चालू माल 6300 से 6500
अवाक 60 बोरी
बाजार 100 रु नरम रहा

डालर चना भाव
ऊपर में बढिया माल 9000 बिका
बढ़िया माल 8500-9000
Avg.माल 8300 से 8500
चालू .माल 8100 से 8300
कमडंक .माल 7800 से 8100
अवाक 125 बोरी
बाजार 300 रु नरम रहा
सोयाबीन भाव
सोयाबीन ऊपर में 9600 बिका
बीजवारा क़्वालिटी 9400 -9600
बढ़िया माल 9200 से 9400
Avg.Best. माल। 9000 से 9200
चालू माल 8500 से 9000
अवाक 3000 बोरी
बाजार 100 रु तेज रहा

मक्का भाव
ऊपर में पिली मक्का 1765 बिका
बढ़िया माल 1700 से 1765
मीडियम माल 1600 से 1700 बिका
चालू माल बिका
अवाक 100 बोरी
बाजार 25 रु नरम रहा

जो भाव
चलनसार 2100 से 2251
एवरेज 2000 से 2100
बेस्ट माल 1900 से 2000
अवाक 350 बोरी

मुंगफली ऊपर में बढ़िया चाइना माल 6170बिका
नया उनालू माल 3800 -5541 बिका
पुराना माल :-
बढ़िया ठोस माल 5800 से 6200
Avg. Best माल 5400 से 5800
Avg.माल 5000 से 5400
पुरानी अवाक 400 बोरी

रायड़ा भाव
ऊपर में बढ़िया माल 7481
बढ़िया माल 7300 से 7481
Avg. माल 7100 से 7300
चालू माल 7000 से 7100
अवाक 800 बोरी
बाजार 300 रु नरम रहा

प्याज भाव
ऊपर में नया बढ़िया मोटा एक्स्ट्रा माल 1721 बिका
मोटा माल 1600 – 1650
Avg.मोटा माल 1400 – 1600
गोल्टा माल 1200 – 1400
गोल्टी माल 900 – 1200
Avg.माल 600 – 900
अवाक 500 बोरी

उड़द भाव
ऊपर में नया बढ़िया उनालू उड़द माल 5051 बिका
ऊपर में बढ़िया पुराना उड़द 7001 माल बिका
नया उनालू माल से
उनालू मीडियम Best. 6100 से 6600
पुराना माल
बढ़िया माल 5300 से 6100
मीडियम Best. 4800 से 5300
Avg. माल 4000 से 4800
हल्का. माल 3000 से 3500
अवाक बोरी
अलसी भाव
अलसी ऊपर में 8350 बिकी
बढ़िया माल 8200 से 8350
Avg..माल 8000 से 8100
चालू माल: 7800 से 8000
अवाक 275 बोरी
+100
तारामीरा भाव
तारामीरा ऊपर में 62 बिकी-
बढ़िया माल 6000 से 6100
Avg..माल 5900 से 6000
चालू माल: 5700 से 5900
अवाक बोरी

तिल्ली भाव
ऊपर में 10525 बिका
बढ़िया माल 10000 -10525
मीडियम माल 9700 -10000
Avg माल 9500 -9700
हल्का माल 8900 -9500
अवाक 250 बोरी
-500
अजवाईन भाव
ऊपर में 14650 बिका
उनालू बढ़िया माल 13200 -13700
,उनालू Avg.Best माल 12500 -13200
उनालू Avg.माल 11500 -12500
देशी बढ़िया माल 11000 -11500
देशी Avg. माल 10500-11000
अवाक 350 बोरी
चना भाव
ऊपर में विशाल चना 5100 बिका
ऊपर में कांटा चना 5090 बिका
विशाल चना :-5000 – 5100
बढ़िया माल 4800 से 5000
मीडियम माल 4700 से 4800
Avg. माल 4600 से 4700
कांटा चना :-
बढ़िया माल 4800 से 5075
मीडियम क़्वालिटी 4700 से 4800
Avg. माल 4600 से 4700
अवाक 600 बोरी

मुंग भाव
ऊपर में बढ़िया माल 6666 बिका
बढ़िया माल 5500 से 5900
Avg. माल 5400 से 5500
चालू माल 5200 से 5400
अवाक 20 बोरी

तुलसी बीज भाव
ऊपर में बढ़िया माल ₹ बिका
प्रीमियम क्वालिटी 22000 से 23000
Avg.Best 21000 – 22000
AVG.माल 20000 – 21000
चालू माल 15000-20000

Don`t copy text!